Thorgal – mechanika Przestoju

ℹ Jedną z kluczowych motywacji Thorgala jest jego rodzina: żona Aaricia, syn Jolan i córka Louve. Bogowie wielokrotnie kierują ścieżkę jego losu ku tułaczce po nieznanych ziemiach, jednak tym, co napędza go do działania, jest świadomość, że w domu – gdziekolwiek by on nie był – czekają na niego bliscy.

ℹ W grze fabularnej Thorgal oddajemy w Wasze ręce mechanikę, dzięki której sami będziecie mogli stworzyć własny „dom” – wioskę, twierdzę, statek – zamieszkały przez społeczność, wśród której znaleźć się może Wasza Bratnia Dusza, czyli ktoś, z kim potencjalnie zbudować możecie głęboką więź. Na potrzeby niniejszego opisu będziemy stosować ogólne określenie „osada”. Ten etap w grze, nazwany Przestojem, następuje po zakończeniu wyprawy, gdy wracacie do domu.

ℹ Każda „osada” opisana jest za pomocą 4 współczynników: Obronności, Zasobności, Niezłomności oraz Stabilności, odzwierciedlających jej charakterystykę, w tym postawę mieszkańców oraz ogólne nastroje w niej panujące. Współczynniki te mogą być zwiększane dzięki skarbom otrzymywanym za wykonanie zadań. Skarby są abstrakcyjną miarą bogactwa, a ich ilość zależna jest od działań i decyzji podjętych podczas wyprawy.

ℹ Po każdym powrocie sprawdzamy, co takiego wydarzyło się w „osadzie” pod naszą nieobecność – być może nic, a być może została zaatakowana? Wspomniane współczynniki wykorzystuje się do wykonywania testów sprawdzających, czy „osada” oparła się ewentualnemu zagrożeniu. Jeżeli się nie udało, Stabilność „osady” spada o 1 (z początkowego poziomu 5). Gdy osiągnie poziom 0, w „osadzie” dzieje się coś bardzo złego. Jeżeli zaś w teście odniesiono sukces, Stabilność wzrasta o 1, aż do maksymalnej wartości 10 (wówczas „osada” wkracza w okres prawdziwego dobrobytu).

ℹ Jak było wspomniane, zgromadzone skarby wydawać możemy albo na rozwój „osady”, albo – idąc za przykładem Kriss de Valnor – zainwestować w siebie, np. ulepszając swój ekwipunek. Nie inaczej sprawa ma się ze zdobytymi Punktami Doświadczenia. Możemy wydać je na doskonalenie swoich umiejętności lub podnoszenie poziomu Więzi z wybraną Bratnią Duszą (jeżeli takową posiadamy). Wysoki poziom Więzi ma odzwierciedlenie mechaniczne – nasza postać jest wówczas bardziej zmotywowana, aby wrócić z wyprawy w jednym kawałku i znów ujrzeć swoją Bratnią Duszę, dzięki czemu otrzymuje różnorodne bonusy.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment